Hướng dẫn kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee,Công tắc điện thông minh ,Các loại công tắc thông minh,Công tắc thông ming giá rẻ,Công tắc thông minh Wifi,Công tắc thông minh nào tốt

Tìm hiểu thêm
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Javis Smart và đăng kí tài khoản

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Javis Smart và đăng kí tài khoản

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee,Công tắc điện thông minh ,Các loại công tắc thông minh,Công tắc thông ming giá rẻ,Công tắc thông minh Wifi,Công tắc thông minh nào tốt

Ngày đăng November,11 2020
Ứng dụng Javis Smart tích hợp trợ lý ảo Javis điều khiển thiết bị điện, công tắc điện thông minh bằng Tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam

Ứng dụng Javis Smart tích hợp trợ lý ảo Javis điều khiển thiết bị điện, công tắc điện thông minh bằng Tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam

Công tắc điện thông minh, Các loại công tắc thông minh, Công tắc thông minh giá rẻ, Công tắc thông minh Wifi, Công tắc thông minh nào tốt

Ngày đăng November,09 2020
Hướng dẫn sao lưu (backup) dữ liệu bộ trung tâm JAVIS HC

Hướng dẫn sao lưu (backup) dữ liệu bộ trung tâm JAVIS HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, javis HC, bộ trung tâm

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn sao lưu các file cấu hình qua JAVIS HC tool

Hướng dẫn sao lưu các file cấu hình qua JAVIS HC tool

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, javis HC, smarthome

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn liên kết bộ hồng ngoại Broadlink vào bộ trung tâm JAVIS HC

Hướng dẫn liên kết bộ hồng ngoại Broadlink vào bộ trung tâm JAVIS HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, Javis HC, bộ trung tâm, điều khiển TV, điều khiển điều hòa thông minh

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn kết nối Camera IP Dahua vào bộ trung tâm Javis HC.

Hướng dẫn kết nối Camera IP Dahua vào bộ trung tâm Javis HC.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn thiết lập Automation tổng quát.

Hướng dẫn thiết lập Automation tổng quát.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn thiết lập Automation tự động nhà vệ sinh

Hướng dẫn thiết lập Automation tự động nhà vệ sinh

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020