Giải pháp điều khiển cổng tự động với kết nối NFC

Giải pháp điều khiển cổng tự động với kết nối NFC

Ngày đăng April,23 2024
Gọi điện cảnh báo khi có người đột nhập

Gọi điện cảnh báo khi có người đột nhập

Ngày đăng August,15 2023
Điều khiển nhà thông minh JAVIS bằng CỬ CHỈ, xu hướng mới trong nhà thông minh |Controlling a JAVIS smart home using gestures

Điều khiển nhà thông minh JAVIS bằng CỬ CHỈ, xu hướng mới trong nhà thông minh |Controlling a JAVIS smart home using gestures

Ngày đăng June,08 2023
Sử dụng cử chỉ bàn tay để điều khiển thiết bị của Javis với camera AI

Sử dụng cử chỉ bàn tay để điều khiển thiết bị của Javis với camera AI

Ngày đăng May,19 2023
Tự động mở cửa khi ô tô về mà không cần làm gì

Tự động mở cửa khi ô tô về mà không cần làm gì

Ngày đăng May,04 2023
Javis tích hợp các thiết bị theo chuẩn Martter đầu tiên tại Việt Nam

Javis tích hợp các thiết bị theo chuẩn Martter đầu tiên tại Việt Nam

Ngày đăng January,05 2023
Tổng hợp công nghệ và thiết bị mới của Javis trong năm 2022

Tổng hợp công nghệ và thiết bị mới của Javis trong năm 2022

Ngày đăng January,04 2023
Bộ định vị ô tô thông minh tự động mở cửa Javis

Bộ định vị ô tô thông minh tự động mở cửa Javis

Ngày đăng January,04 2023