[NEW] JAVIS CHÍNH THỨC HỖ TRỢ SIRI SHORTCUT

[NEW] JAVIS CHÍNH THỨC HỖ TRỢ SIRI SHORTCUT

Ngày đăng July,12 2022
CAMERA HOẠT ĐỘNG NỘI MẠNG VỚI JAVIS THẾ NÀO?

CAMERA HOẠT ĐỘNG NỘI MẠNG VỚI JAVIS THẾ NÀO?

Ngày đăng November,10 2021
JAVIS TÍCH HỢP CAMERA AI HANET NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

JAVIS TÍCH HỢP CAMERA AI HANET NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

Ngày đăng November,09 2021
TỰ ĐỘNG MỞ CỬA BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT QUA CAMERA AI

TỰ ĐỘNG MỞ CỬA BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT QUA CAMERA AI

Ngày đăng November,09 2021
[HOT] Camera tích hợp JAVIS có thể xem nhanh hơn app gốc của hãng

[HOT] Camera tích hợp JAVIS có thể xem nhanh hơn app gốc của hãng

Camera tích hợp với hệ sinh thái Javis Home

Ngày đăng November,07 2021