TỰ ĐỘNG MỞ CỬA BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT QUA CAMERA AI

TỰ ĐỘNG MỞ CỬA BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT QUA CAMERA AI

Ngày đăng November,09 2021
[HOT] Camera tích hợp JAVIS có thể xem nhanh hơn app gốc của hãng

[HOT] Camera tích hợp JAVIS có thể xem nhanh hơn app gốc của hãng

Camera tích hợp với hệ sinh thái Javis Home

Ngày đăng November,07 2021